STORITVE

OBLIKOVANJE
SPLET
FOTOGRAFIJA
MARKETING

PROCES

1. RAZISKAVA & ANALIZA

Vsakega projekta se lotimo na celovit način. Ker so dejavnosti in potrebe naših strank specifične, se prav vsaki stranki posvetimo individualno. Projekt pričnemo z raziskavo in podrobnejšo analizo sorodnih izdelkov, storitev, podjetij. Tako pridobljena znanja in ideje združimo z vašimi željami in skupaj zarišemo načrt ter postavimo okvirne cilje.

Najzabavnejši del projekta je prav gotovo ustvarjalni proces, v katerem prepustimo naši in vaši domišljiji prosto pot. Glede na zastavljene cilje in rezultate analize najprej oblikujemo osnutek, ki ga z vašim sodelovanjem na vsakem koraku razvijamo in pripeljemo do končnega izdelka, ki bo navdušil vas in vaše stranke.

2. OBLIKOVANJE & RAZVOJ

3. TESTIRANJE & POPRAVKI

Ne, to še ni konec! Sledi testiranje in preizkušanje po segmentih, da bo vse delovalo kot je treba za zagotovitev najboljše izkušnje. V tej fazi izvedemo tudi morebitne mikro popravke ali spremembe in uresničimo dodatne želje. Izdelek tako zloščimo do popolnega sijaja in vam ga pošljemo v pregled in poslednjo potrditev.

Ko ste povsem zadovoljni z rezultatom, se projekt zaključi, vi pa ga z navdušenjem predstavite vsem sodelavcem, prijateljem in znancem. Zmagoslavno se odpravimo v kavarno in skupaj proslavimo uspešno sodelovanje.

4. ZAKLJUČEK & ZAGON