VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Veseli nas, da ste pokazali zanimanje za naše podjetje. Varstvo osebnih podatkov je pri nas posebno visoka prioriteta. Uporaba spletnih strani podjetja GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. je možna brez kakršnekoli navedbe osebnih podatkov; kakorkoli, če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabiti posebne storitve podjetja prek naše spletne strani, bi lahko obdelava osebnih podatkov potrebna. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za takšno obdelavo ni zakonske podlage, navadno pridobimo privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se podatki nanašajo, bo vedno v skladu s Splošno Uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z državno specifično zakonodajo, ki se nanaša na GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p.. S to izjavo o varstvu podatkov bi naše podjetje želelo informirati širšo javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se podatki nanašajo, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o pravicah, do katerih so upravičeni.

Kot upravljavec je podjetje GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. izvedlo številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najbolj popolne zaščite osebnih podatkov, obdelanih na tej spletni strani. Vendar pa lahko prenosi podatkov na internetu načeloma vsebujejo varnostne vrzeli, zato absolutna zaščita morda ni zagotovljena. Zaradi tega lahko vsak posameznik, na katerega se podatki nanašajo, prosto uporabi alternativna sredstva, npr. telefon, za prenos osebnih podatkov. 

Izjava o varstvu podatkov porjetja GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. temelji na pogojih, ki jih evropski zakonodajalec uporablja za sprejetje splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Izjava o varstvu podatkov mora biti čitljiva in razumljiva za širšo javnost, pa tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, bomo najprej pojasnili uporabljeno terminologijo.

a) Osebni podatki
„osebni podatki” pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

b) Posameznik, na katerega se nanašajo podatki
Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, je katera koli prepoznana ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec, odgovoren za obdelavo.

c) Obdelava
„obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

d) Omejitev obdelave
„omejitev obdelave“ pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti;

e) Oblikovanje profilov
„oblikovanje profilov“ pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika;

f) Psevdonimizacija
„psevdonimizacija“ pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku;

g) Upravljavec
„upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice;

h) Obdelovalec
„obdelovalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;

I) Uporabnik
„uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ne štejejo za uporabnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave;

j) Tretja oseba
„tretja oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca;

k) Privolitev
„privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki“ pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

Upravljavec za namene Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), druge zakonodaje o varstvu podatkov, ki se uporablja v državah članicah Evropske unije, in drugih določb v zvezi z varstvom podatkov: 

GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p.
Novi dom 10
1430 Hrastnik
Slovenia
Phone: +38669635929
Email: [email protected]
Website:https://www.graphis.si

Spletna mesta podjetja GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. uporabljajo poškotke. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se s pomočjo spletnih brskalnikov shranijo v računalnik. 

Številne spletne strani in strežniki uporabljajo poškotke. Mnogi piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstveni identifikator piškotka. Sestavljen je iz znakovnega niza, Spletne strani GRAPHIS-a, Tjaša Zornik s.p. uporabite piškotke. Piškotki so tekstovne datoteke, ki so shranjeni v računalniškem sistemu s pomočjo spletnega brskalnika. Mnoge spletne strani in strežniki uporabljajo piškotke. Mnogi piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz znakovnega niza, prek katerega se lahko internetne strani in strežniki dodelijo internetnemu brskalniku, v katerem je bil shranjen piškotek. Ta spletni naslov omogoča uporabnikom, da brskajo po spletnih mestih in strežnikih, in razlikujejo določeni brskalnik od posameznika, na katerega se nanašajo podatki iz drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Specifičen spletni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati z uporabo edinstvenega ID-ja piškotka.

Z uporabo poškotkov lahko podjetje GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. uporabnikom teh spletnih mest zagotovijo prijaznejšo izkušnjo, ki brez nastavitev piškotkov ne bi bila mogoča. 

S piškotki lahko informacije in ponudbe na naših spletnih mestih prilagodimo uporabniku. Kot smo že omenili, nam piškotki omogočajo, da prepoznamo uporabnike naših spletnih strani. Namen prepoznavanja je, da uporabnikom olajšamo uporabo splethih mest podjetja. Uporabnikom spletne strani, ki uporablja piškotke, npr. ni potrebno vnašati podatkov o dostopu vsakič, ko spletišče obiščejo, saj se podatki v obliki piškotka shranijo na uporabnikov trdi disk. Dodaten primer je piškotek nakupovalnega vozička v spletni trgovini. Spletna trgovina si s pomočjo piškotka zapomni artikle, ki jih je stranka postavila v nakupovalni voziček.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani z ustrezno nastavitvijo uporabljenega internetnega brskalnika in tako lahko trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega se lahko že nastavljeni piškotki kadar koli izbrišejo prek internetnega brskalnika ali drugih programov. To je mogoče storiti v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se nanašajo podatki, deaktivira nastavitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, ne bodo vse funkcije našega spletnega mesta v celoti uporabne.

Spletna mesta podjetja Graphis, Tjaša Zornik s.p. zbrajo vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik, na katerega se nanašajo podatki ali avtomatiziran sistem dostopa na spletno mesto. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v datotečnih zapisih strežnika. Zbrani so lahko naslednji podatki: (1) uporabljeni tipi brskalnikov in uporabljene različice, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop, (3) spletno mesto, iz katerega sistem dostopa do našega spletnega mesta (tako imenovani napotitelj), (4) spletne podstrani, (5) datum in čas dostopa do spletne strani, (6) naslov internetnega protokola (naslov IP), (7) ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in (8) vsi drugi podobni podatki in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše IT sisteme.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij podjetje GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. o posamezniku, na katerega se nanašajo podatki, ne oblikuje nobenih zaključkov. Te informacije so potrebne, da (1) pravilno dostavimo vsebino našega spletnega mesta, (2) optimiziramo vsebino naše spletne strani in njeno oglaševanje, (3) zagotovimo daljšo življenjsko dobo naših IT sistemov in spletne tehnologije, in (4) zagotovimo pristojnim organom informacije, potrebne za kazenski pregon v primeru spletnega napada. Zato podjetje GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. statistično analizira anonimno zbrane podatke in informacije s ciljem povečanja varstva podatkov in zaščite podatkov našega podjetja ter zagotavljanja optimalne ravni varnosti osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki datotečnih zapisov strežnika so shranjeni ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih zagotovi posameznik, na katerega se podatki nanašajo.

Spletne strani podjetja GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. omogočajo uporabnikom možnost naročanja na e-novice. Vhodna maska, uporabljena v ta namen določa kateri osebni podatki se prenašajo in kdaj so e-novice naročene od upravljavca.

GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. redno obvešča svoje stranke in poslovne partnerje s pomočjo e-novic o podjetniških ponudbah. Novice podjetja lahko posameznik prejema samo v primeru, če (1) ima posameznik, na katerega se nanašajo podatki, veljaven e-poštni naslov in (2) se posameznik, na katerega se nanašajo podatki, naroči na pošiljanje e-novic. Na e-poštni naslov, ki ga je navedel posameznik, na katerega se nanašajo podatki, bo iz pravnih razlogov ob prvi prijavi poslana potrditvena e-pošta v okviru dvojnega postopka prijave. Ta potrditvena e-pošta se uporablja za dokazovanje lastništva e-poštnega naslova posameznika, na katerega se nanašajo podatki.

Med postopkom prijave na e-novice shranjujemo tudi naslov IP računalniškega sistema, ki ga dodeli ponudnik internetnih storitev (ISP), ki ga je posameznik uporabil ob registraciji, ter datum in uro registracije. Zbiranje teh podatkov je potrebno, da bi prepoznali (morebitno) zlorabo e-poštnega naslova osebe, na katero se nanašajo podatki ob poznejšem času, in s tem služi cilju pravne zaščite upravljavca.

Osebni podatki, zbrani v okviru registracije na e-novice, bodo uporabljeni samo za pošiljanje e-novic. Poleg tega lahko naročniki na e-novice prejmejo obvestila po elektronski pošti, kadar je to potrebno za delovanje storitve e-novic ali kar zadeva registracijo. To lahko velja v primeru spremembe ponudbe e-novic, ali v primeru spremembe tehničnih okoliščin. Osebni podatki, ki jih zbirajo e-novice, ne bodo posredovani tretjim osebam. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki se lahko kadarkoli odjavi od naših e-novic. Soglasje k shranjevanju osebnih podatkov, ki ga je podal posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, za pošiljanje e-novic, lahko ta kadarkoli prekliče. Za preklic privolitve je v vsakih e-novicah na voljo ustrezna povezava. Prav tako se lahko posameznik kadarkoli odjavi od e-novic neposredno na spletni strani upravljavca ali pa mu to sporoči na drugačen način.

E-novice podjetja GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. vsebujejo tako imenovano točko za sledenje. Točka za sledenje je miniaturna grafika, vdelana v tovrstne e-pošte, ki so poslane v formatu HTML in omogočajo datotečni zapis in analizo. Takšno sledenje omogoča statistično analizo uspeha/neuspeha spletnih oglaševalskih akcij. Na podlagi vdelane točke za sledenje ima GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. vpogled v informacijo, če in kdaj je bila e-pošta odprta, ter katere povezave v e-pošti so bile odprte s strani posameznika, na katerega se nanašajo podatki.

Osebni podatki, zbrani s pomočjo točke za sledenje v e-novicah se hranijo in analizirajo s strani upravljavca za namen optimizacije pošiljanja e-novic in adaptacije vsebine prihodnjih e-novic interesom posameznika, na katerega se nanašajo podatki. Ti osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so kadar koli upravičeni do preklica ustrezne ločene izjave o privolitvi, izdane s postopkom dvojnega vpisa. Po preklicu bo te osebne podatke izbrisal upravljavec. GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. samodejno upošteva odjavo od prejemanja e-novic kot preklic.

Spletna mesta GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. vsebujejo kontaktne obrazce, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem, kot tudi neposredno komunikacijo z nami. Obrazci vključujejo tudi splošni naslov t.i. elektronske pošte (e-poštni naslov). Če posameznik, na katerega se podatki nanašajo, kontaktira upravljavca prek elektronske pošte ali prek kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih posreduje posameznik, samodejno shranijo. Osebni podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo podatki posreduje upravljavcu podatkov prostovoljno, se hranijo za namen obdelave ali vzpostavitve stika z osebo, na katero se nanašajo podatki. Ti osebni podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam.

Upravljavec podatkov obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za obdobje, ki je potrebno za doseganje namena hrambe, ali za takšno obdobje, ki ga evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalec odobri v zakonih ali predpisih, ki veljajo za upravljavca.

Če namen hrambe ni aplikativen ali pa je obdobje, predpisano s strani evropskega zakonodajalca ali drugega prisojnega zakonodajalca poteklo, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi zahtevami.

a) Pravica do potrditve
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do potrditve, lahko kadarkoli stopi v stik z upravljavcem.

b) Pravica dostopa
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca pridobiti brezplačne informacije o shranjenih lastnih osebnih podatkih in kadarkoli pridobiti kopijo teh informacij. Nadalje ima posameznik pravico do dostopa do naslednjih informacij:

 • nameni obdelave;
 • vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki ima pravico pridobiti informacije o tem, ali se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.
Če posameznik, na katerega se nanašajo podatki, želi izkoristiti to pravico do dostopa, lahko kadar koli stopi v stik z upravljavcem.

c) Pravica do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Če posameznik, na katerega se nanašajo podatki, želi izkoristiti to pravico do popravka, lahko kadar koli stopi v stik z upravljavcem.

d) Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2), in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1), za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2);
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

Če velja kateri od zgoraj navedenih pogojev in oseba, na katero se podatki nanašajo, želi zahtevati izbris osebnih podatkov, ki jih shranjuje GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p., se lahko kadarkoli obrne na upravljavca. Ta mora zagotoviti, da se zahtevek za izbris nemudoma upošteva.
Kadar upravljavec objavi osebne podatke in je v skladu z odstavkom 1 osebne podatke obvezan izbrisati, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije. Upravljavec bo poskrbel za ustrezne ukrepe v posameznih primerih.

e) Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s členom 21(1), dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če velja kateri od zgoraj navedenih pogojev in oseba, na katero se podatki nanašajo, želi zahtevati omejitev obdelave podatkov, ki jih shranjuje GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p., se lahko kadarkoli obrne na upravljavca. Ta bo poskrbel za omejitev obdelave podatkov.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6(1), in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Ta pravica se ne uporablja za obdelavo, potrebno za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 (1), ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo in kadar to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih.
Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov lahko posameznik, na katerega se podatki nanašajo, kadarkoli obrne na upravljavca.

g) Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Podjetje GRAPHIS, Tjaša Zornik, s.p. preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Kadar GRAPHIS, Tjaša Zornik, s.p. osebne podatke obdeluje za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.
Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, Podjetje GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. osebnih podatkov ne obdeluje več v te namene. Kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), ima posameznik, na katerega se ti podatki nanašajo, pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja zaradi razlogov javnega interesa. Kadar želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti pravico do ugovora, lahko kadar koli kontaktira upravljavca GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p.
V okviru uporabe storitev informacijske družbe in ne glede na Direktivo 2002/58/ES lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja pravico do ugovora z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

h) Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva. To velja v primeru, če odločitev (1) ni nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, (2) ni dovoljena v pravu Unije ali pravu države članice, ki velja za upravljavca in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali (3) ni utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvedbo pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, ali (2) temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. izvaja ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in zakonitih interesov, vsaj pravice do posredovanja s strani upravljavca, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločitev. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice v zvezi z avtomatiziranim individualnim odločanjem, se lahko kadarkoli obrne na upravljavca, GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p.

i) Pravica do preklica soglasja o varstvu osebnih podatkov
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli prekliče soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.
če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravico do preklica privolitve, lahko kadarkoli stopi v stik z upravljavcem GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p.

Člen 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov služi kot pravna podlaga za postopke obdelave, za katere je bilo pridobljeno soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je na primer, če so postopki obdelave potrebni za dobavo blaga ali za zagotavljanje katere koli druge storitve, potem takšna obdelava temelji na členu 6(1) uredbe. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru povpraševanj o naših izdelkih ali storitvah. Če je za naše podjetje potrebna zakonska obveznost, ki zahteva obdelavo osebnih podatkov, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na čl. 6(1) uredbe. V redkih primerih je morda potrebna obdelava osebnih podatkov za varstvo življenjskih interesov posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali druge fizične osebe. To bi veljalo v primeru, če bi bil v našem podjetju poškodovan obiskovalec in bi njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge pomembne informacije morali posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. V tem primeru bi obdelava temeljila na čl. 6(1) uredbe. Nazadnje še postopki obdelave, ki bi prav tako lahko temeljili na členu 6(1) uredbe. Ta pravna podlaga se uporablja za postopke obdelave, ki niso zajeti v nobenem od zgoraj navedenih pravnih razlogov, kadar je obdelava potrebna za namene zakonitih interesov našega podjetja ali tretje osebe, razen če te interese nadvladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Takšni postopki obdelave so še posebej dopustni, saj jih evropska zakonodaja posebej omenja. Zapisano je namreč, da se lahko predvidi upravičen interes, kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stranka upravljavca (Uvodna izjava 47, 2. stavek Splošne uredbe).

Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, je naš zakoniti interes, da opravljamo svojo dejavnost v korist blaginje podjetja GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p.

Merila, ki se uporabljajo za določitev obdobja hrambe osebnih podatkov, ustrezajo zakonskim določilom v zvezi z obdobjem hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, v kolikor to ni več potrebno za izvajanje ali sklenitev pogodbe.

 1. Zagotavljanje osebnih podatkov kot zakonske ali pogodbene zahteve; Zahteve, potrebne za sklenitev pogodbe; Obveznosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, da zagotovi osebne podatke; morebitne posledice neupoštevanja takih podatkov
  Pojasnjujemo, da je zagotavljanje osebnih podatkov deloma zakonsko zahtevano (npr. Davčne uredbe) ali posledica pogodbenih določil (npr. Informacije o pogodbenem partnerju). Včasih je morda za sklenitev pogodbe potrebno, da nam posameznik, na katerega se podatki nanašajo, posreduje osebne podatke, ki jih moramo posledično obdelati. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, nam je na primer dolžan posredovati osebne podatke, kadar naša družba podpiše pogodbo z njim. V primeru, da nam stranka osebnih podatkov ne posreduje, takšne pogodbe ni mogoče skleniti. Preden posameznik, na katerega se nanašajo podatki, zagotovi osebne podatke, se mora obrniti na upravljavca. Ta pojasni posamezniku, ali je zagotavljanje osebnih podatkov zakonsko zahtevano in potrebno za sklenitev pogodbe, ter če obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in posledica neposredovanja teh podatkov.

Kot odgovorno podjetje GRAPHIS, Tjaša Zornik s.p. ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja.
Ta pravilnik o varstvu osebnih podatkov je bil pripravljen ob pomoči referentov za varstvo eksternih podatkov v sodelovanju z RC GmbH.